Dyżury komisji stypendialnej w semestrze zimowym 2016/2017

Dyżury komisji stypendialnej odbywają się w poniedziałki w godzinach 14:00- 15:00, ul. Nowy Świat 4 sala 113c, adres mailowy Komisji: kstypendialna@gmail.com.

Ważna informacja:

Wnioski o stypendia socjalne należy składać do 10-tego każdego miesiąca, natomiast wnioski o stypendium rektora należy składać do 17 października!

Wszystkie informacje dotyczące stypendiów publikuje Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów na swojej stronie internetowej:http://www.oks.uw.edu.pl.