Praktyki

Praktyki

Każdy student ma obowiązek zaliczenia praktyk studenckich. W planie studiów są one przewidziane na II roku, a dokładniej w III semestrze, jednak można je odbyć w ciągu całych trzech lat studiów. Praktyki muszą trwać cztery tygodnie – tak wynika z planu,  jednak oznacza to po prostu 160 godzin. Można więc rozłożyć to sobie na kilka bądź kilkanaście tygodni. Ostatecznie trzeba po prostu odbyć 160 godzin w wybranej przez siebie instytucji.

Jeśli nie jesteście pewni, co chcielibyście robić po naszym kierunku, to zachęcamy do odbycia praktyk w kilku miejscach, np. po połowie w fundacji (http://makrolista.c0.pl/strona/?page_id=432) i w urzędzie miasta/dzielnicy. Jeśli już trzeba odbyć praktyki, to warto z nich skorzystać!

Ciekawym doświadczeniem  będzie na pewno odbycie praktyk w sztabie wyborczym (niezależnie od poglądów). Jeśli rozważacie zostanie w przyszłości radnym, na pewno dobrze jest zobaczyć, jak ta sprawa wygląda od środka. Zwłaszcza, że w tegorocznej kampanii startuje co niemiara nowych, młodych komitetów wyborczych!

Cele praktyk

(wg art. 3  Zasad odbywania praktyk na studiach I stopnia w CSSTiRL na makrokierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna):

„Praktyki mają w szczególności na celu:

 • poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
 • zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,
 • kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,
 • kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji,
 • poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,
 • doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.
 • nabycie umiejętności prowadzenia negocjacji,
 • przygotowanie studenta do samodzielnego wykonywania zadań,
 • stworzenie warunków do zawodowej aktywizacji studenta,

….bardzo ładnie to wszystko brzmi,  jednak w praktyce wygląda troszkę inaczej ;).

Kto jest odpowiedzialny za nadzór nad organizacją praktyk?

Teoretycznie istnieje ktoś, kto nazywa się fachowo „Pełnomocnikiem Dyrektora Centrum ds. praktyk”…

Jednak to tylko teoria. W praktyce odpowiedzialna jest za to Pani Kierownik studiów stacjonarnych I stopnia czyli dr Grażyna Magnuszewska-Otulak. W przypadku studentów niestacjonarnych – Pani Kierownik studiów niestacjonarnych I i II stopnia dr Beata Marczewska.

Gdzie można odbyć praktyki?

Tak naprawdę wszędzie,  gdzie chcecie – wszystko zależy od Was. Według regulaminu praktyk może się ona odbywać w:

„jednostkach gospodarczych,jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, organizacjach pozarządowych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, kultury, instytucjach naukowo-badawczych, lub innych jednostkach organizacyjnych, jeżeli charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z celami praktyk i będzie dawał oczekiwane efekty”

[ Zasady odbywania praktyk na studiach I stopnia w CSSTiRL na makrokierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna art. 6]

Poza urzędami wszystkich dzielnic Warszawy, Centrum nie ma podpisanych umów z żadnymi instytucjami, więc tu na pomoc nie liczcie. Można coś czasem znaleźć w biurze karier UW: http://www.biurokarier.uw.edu.pl/, jednak po tym też zbyt wiele się nie spodziewajcie. Większość ogłoszeń jest dla starszych roczników i z konkretnych kierunków, wśród których samorządu raczej nie znajdziecie… Ale czasem warto przejrzeć, może akurat trafi się coś, co Was zainteresuje!

Ile trwają?

Jak już wcześniej napisałam – praktyki trwają teoretycznie 4 tygodnie, co oznacza 160 godzin, które możecie rozłożyć sobie na dłuższy okres.

Jak to załatwić?

W regulaminie [zasadach] wygląda to na dosyć skomplikowane, jednak wcale takie nie jest. W Centrum trzeba odebrać kilka dokumentów:

o  Porozumienie w sprawie organizacji praktyki między uniwersytetem i instytucją [dwie sztuki]

o  Ramowy program praktyki

o  Zaświadczenie o odbyciu praktyki

Wszystkie te dokumenty można pobrać z naszej strony (przejdź do działu „do pobrania”). Muszą one zostać podpisane właśnie przez Kierownika studiów – dlatego jeśli chcecie zdobyć te podpisy, wybierajcie się do sekretariatu tylko i wyłącznie, kiedy ma ona dyżur. Inaczej nic nie załatwicie.

Jeżeli nie jesteście ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), musicie zrobić to na okres trwania praktyk – w przypadku braku ubezpieczenia istnieje możliwość odmowy uzyskania skierowania na praktykę.

W wybranej instytucji, wspólnie z opiekunem praktyk musicie wypełnić „Ramowy program praktyki”. Należy go dostarczyć wraz z jedną kopią „Porozumienia…” do władz Centrum – często robi to sama instytucja, wtedy nie musicie już sobie tym zawracać głowy. Na koniec praktyk powinniście poprosić prowadzącego /opiekuna praktyk w swojej instytucji o wypełnienie „Zaświadczenia o odbyciu praktyk”. W zaświadczeniu tym jest on zobowiązany do wystawienia Wam oceny – część opisowa i jedna z  sześciu ocen: niedostateczna, dostateczna, dostateczna plus, dobra, dobra plus, bardzo dobra. Następnie to zaświadczenie musicie dostarczyć do Centrum w celu zaliczenia praktyk.

Warunki zaliczenia praktyk:

Zaliczenia dokonuje Kierownik studiów na podstawie wcześniej wspomnianego zaświadczenia o odbyciu praktyki.

Jeżeli jesteście gdzieś zatrudnieni na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów, możecie się zgłosić z wnioskiem o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia (pobierz). Kierownik studiów zaliczy Wam praktyki, jeśli dostarczycie właśnie ten wniosek wraz z zaświadczeniem potwierdzającym Wasze zatrudnienie i opisanym zakresem obowiązków. Zaświadczenie to może dotyczyć miejsca, w którym nie jesteście już zatrudnieni, jednak zatrudnienie to nie mogło się skończyć wcześniej niż trzy lata przed rozpoczęciem studiów.

Jeżeli prowadzicie własną działalność gospodarczą lub działacie w jakimś wolontariacie, również możecie liczyć na zaliczenie praktyki. Warunki są dokładnie takie same jak przy wcześniej opisanym zatrudnieniu.

Dodatkowe info:

 • Centrum oczywiście nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Was z tytułu odbywania praktyk,
 • wg planu studiów za praktyki otrzymujcie całe 5 pkt ECTS!

Wszystkie dokumenty można pobrać w zakładce Sekcja Praktyk -> do pobrania!!!