Urlop Zdrowotny

W sytuacji kiedy stan zdrowia studenta uniemożliwia lub znacznie utrudnia studiowanie, student może ubiegać się o rozwiązanie w postaci urlopu zdrowotnego.

Na podstawie §32 pkt. 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, możliwe jest ubieganie się o urlop zdrowotny na dwa sposoby.
1. Student składa wniosek o urlop wraz z załączoną dokumentacją medyczną bezpośrednio do dziekana.

2. Student składa do dziekana wniosek o urlop za pośrednictwem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. W tym przypadku BON jest odpowiedzialne za weryfikację dokumentacji medycznej, której nie przekazuje dziekanowi, w zamian za to załączając pozytywną lub negatywną opinię dotyczącą prośby studenta. Takie rozwiązanie pozwala na ochronę informacji o stanie zdrowia.

Warunkiem uzyskania pozytywnej opinii BON jest bieżące zgłoszenie problemów zdrowotnych, przed przystąpieniem do rozliczenia sesji i zamknięciem okresu rozliczeniowego, którego sprawa dotyczy.

Wszystkich studentów, którzy chcieliby skorzystać z pośrednictwa zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych ( Pałac Kazimierzowski, lewe wejście zewnętrzne). Godziny otwartych konsultacji studenckich:

Poniedziałek, środa, piątek w godzinach 8.00-13.00

Wtorek w godzinach 14.00-17.00

Czwartek w godzinach 13.00-16.00

W celu uniknięcia oczekiwania i zapewnienia odpowiednich warunków rozmowy prosimy o telefoniczne umówienie się na rozmowę z konsultantem tel. 22 55 24 221, 22 55 24 056.