ECTSy

Punkty, punkciki

Na Uniwersytecie Warszawskim obowiązuje system punktów ECTS (jakby ktoś chciał być mądry: European Credit Transfer System, choć zwykłe to po prostu „eceteesy”). Każdemu przedmiotowi przypisana jest pewna liczba tych punktów. Do zaliczenia każdego roku potrzeba co najmniej 60 eceteesów, a więc – jak wynika ze skomplikowanego działania matematycznego (3X60) – żeby pomyślnie ukończyć trzy lata studiów, zdobyć trzeba co najmniej 180 tych punktów.
Według planu studiów na każdym roku trzeba zaliczyć przedmioty obowiązkowe, jednak suma ich punktów nie wystarcza do zaliczenia roku. Dodatkowe punkty można otrzymac za lektoraty, wykłady ogólnodostępne (OGUN-y) i inne dziwne rzeczy jak egzamin z języka czy praktyki. Szczegóły w odpowiedniej zakładce (tutaj)
Ważne!
  • Jeżeli nie zdobędziecie odpowiedniej ilości punktów, nie będziecie mogli zaliczyć roku! Co wtedy? Należy napisać podanie o wpis warunkowy – szczegóły w odpowiedniej zakładce.
  • Jeżeli nie chodzicie na lektorat, to te punkty musicie uzupełnić OGUN-ami.