Starostowie roku

Starostowie poszczególnych roczników:

I rok-

II rok- Patrycja Pióro

III rok- Anna Emiljan

 

Grupy na facebook-u:

I rok

II rok

III rok