Egzaminy

Naturalnie, punkty ECTS uzyskuje się (znów: co do zasady;)) nie za grzeczne chodzenie na zajęcia, ale za ich zaliczenie na ocenę i zdanie egzaminu. Zdajemy go w czasie sesji egzaminacyjnej: zimowej albo letniej. Kiedy to dokładnie będzie, można sprawdzić w kalendarzu akademickim (do pobrania w dziale dokumenty)

Zerówka?

W czasie sesji zdajemy egzaminy w tzw. terminie podstawowym (zwykłym). Jednak istnieje jeszcze termin „nadzwyczajny”, tzw. zerowy. Tu egzaminy, co najważniejsze, zdaje się kilka tygodni przed sesją właściwą. Jeśli zatem czujemy się mocni z jakiegoś / z kilku / ze wszystkich przedmiotów i jeśli spełnimy kryteria przystąpienia do wcześniejszego egzaminu (np. zaliczenie ćwiczeń), przystąpić możemy do „zerówki” i zdać egzamin przed sesją zwykłą.

Po co? Z co najmniej trzech powodów:

1. Jeśli zdamy zerówki ze wszystkich egzaminów, mamy wcześniej wolne.
2. Jeśli zdajemy tylko z części, zostaje nam więcej czasu na pozostałe egzaminy.
3. Zerówki u większości egzaminatorów (po kilku miesiącach zorientujecie się sami, u jakich) są łatwiejsze niż zwykły egzamin.

Ale uwaga!!! Termin zerowy (co do zasady) nie jest terminem dodatkowym, a jedynie pierwszym, przesuniętym kilka tygodni wcześniej. Jeśli „zerówka” nam nie pójdzie (wyznam szczerze, niezbyt często się to zdarza), poprawiamy ją nie w terminie zwykłym, a dopiero, wraz ze wszystkimi, w ogólnym terminie poprawkowym.

No dobra, ale…

… co jeśli się nie uda?

1. Zgodnie z Regulaminem studiów na UW, każdy student ma prawo do dwóch terminów egzaminacyjnych z każdego przedmiotu ( kończącego się egzaminem). Co do zasady jeden z nich przypada w sesji egzaminacyjnej, a drugi w sesji poprawkowej.

2.  Termin zerowy ( co do zasady) jest Waszym pierwszym terminem! To znaczy, że w przypadku nie zaliczenia go, macie prawo do jeszcze jednego terminu, ale UWAGA! w sesji poprawkowej! Oczywiście zdarzają się egzaminatorzy, którzy pozwalają na trzy- i więcej krotne przystępowanie do egzaminu lub poprawianie w terminie podstawowym. Nie jest to jednak prawne rozwiązanie.

3. Nieobecność na egzaminie skutkuje utratą terminu, a nie wpisaniem oceny niedostatecznej. W takim przypadku macie prawo do jeszcze jednego podejścia, tym razem w sesji poprawkowej. Za pierwszy termin dostajecie zaś NK ( nieklasyfikowany), a nie 2!!!

4. Usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie można dokonać za pomocą zwolnienia lekarskiego. Może być to zwolnienie od Waszego lekarza rodzinnego, lub jakiegokolwiek innego. Nie musi być potwierdzane przez lekarza akademickiego. Jeżeli macie takie zwolnienie, możecie przywrócić termin. W takim wypadku będą Wam przysługiwały w sesji poprawkowej dwa terminy. Aby tego dokonać należy złożyć w USOSwebie podanie, następnie je wydrukować i złożyć w sekretariacie. W załączeniu dołączacie zwolnienie.

Treść takiego podania to po prostu:

Zwracam się z prośbą o przywrócenie terminu egzaminu z przedmiotu Polityka Gospodarcza, gdyż w dniu egzaminu tj. 07.06.2010 z powodu choroby nie mogłam do niego przystąpić. ( zwolnienie lekarskie w załączniku).

Z wyrazami szacunku,

XYZ

Na złożenie takiego podania macie 7 dni od dnia egzaminu!!!

5. Przedmiot kończący się zaliczeniem na ocenę, powinien być zaliczony przed rozpoczęciem się sesji egzaminacyjnej. Poprawka zaś wyznaczana jest na podstawową sesję egzaminacyjną. [ Zasady studiowania w CSSTiRL]

6. W przypadku poprawiania egzaminu do średniej liczą się obie oceny! [ Zasady studiowania w CSSTiRL]

7. W przypadku nie zaliczenia poprawki przysługuje Wam prawo do wpisu warunkowego na następny rok. W takim wypadku z kolejnym rokiem będziecie musieli zaliczyć niezdany egzamin. W kolejnym roku znów będą Wam przysługiwały dwa terminy. Za wpis warunkowy należy uiścić opłatę ( 500 zł za semestralny i 1000 zł za roczny przedmiot) i dotyczy to tak samo studentów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Opłaty nie dotyczą przedmiotów ogólnouniwersyteckich oraz lektoratów.

Wniosek o warunkowe zaliczenie i wpis na kolejny etap studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 7 dni po zakończeniu letniej sesji poprawkowej.

8. Egzamin komisyjny przysługuje wtedy, gdy podczas przebiegu egzaminu doszło do naruszenia formalności. W takim przypadku ubiegacie się o unieważnienie egzaminu. Zawsze warto spróbować, jeśli kiepsko Wam poszło, ale nie spodziewajcie się przyznania egzaminu komisyjnego, jeżeli za naruszenie uznaliście własną chorobę w tym czasie, zbyt mało światła w sali albo coś równie błahego.

Wpisy

Każde zajęcia muszą być Wam zaliczone w trzech miejscach – w indeksie, na karcie egzaminacyjnej i w USOSie. Indeks dostaniecie na początku roku akademickiego. Pod koniec pierwszego semestru natomiast będziecie musieli udać się do Sekretariatu (Dziekanatu) w celu odbioru karty egzaminacyjnej.  Wszelkie wpisy, jakie dostaniemy do naszego indeksu z egzaminu, ogunów, ćwiczeń i innych zajęć, znajdować się muszą również i na karcie egzaminacyjnej.

Po egzaminach składamy do Dziekanatu wypełniony indeks i kartę egzaminacyjną. Termin złożenia indeksów po sesji zimowej wyznacza dziekanat (info na stronie CSSTiRL). Natomiast po sesji letniej terminem ostatecznym jest 30 września.

EDIT: powyższe uwagi dotyczą jedynie osób, które MAJĄ indeksy. jeżeli nie zdecydowaliście się na ich zakup to nie zbieracie ŻADNYCH wpisów nigdzie. Dopilnujcie tylko, żeby pojawiły Wam się w USOSie.

Powodzenia w walce z sesją!!!

Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania- PISZCIE! Przypominamy, że adres e- mail Zarządu to: csstirl@samorzad.uw.edu.pl