Rada CSSTiRL

Członkowie Rady CSSTiRL z ramienia Samorządu Studentów

1. Błażej Papiernik

Błażej

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mateusz Witkoś

Mateusz