Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

  • dr Beata Marczewska

  • dr Tomasz Mering

  • Ewa Brzezińska